İş güvenliği, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için alınan önlemleri kapsayan bir konudur. İş yerlerindeki potansiyel tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve uygun önlemlerin alınması iş güvenliğinin temel amacıdır. Bu önlemler arasında güvenlik eğitimleri, koruyucu ekipman kullanımı, tehlike işaretlemeleri ve düzenlemeler yer alır. İş güvenliği politikaları, işçi sağlığını korumak, kazaları ve yaralanmaları önlemek ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için önemlidir. İş güvenliği, işverenlerin yasal sorumluluğu olduğu gibi, çalışanların da bu sürece aktif katılımı ve uyum sağlaması gereken bir konudur. İş güvenliği, daha verimli bir iş yeri ortamı oluştururken çalışanların refahını ve sağlığını korur.

 

Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.

İŞ GÜVENLİĞİ